Zihnija Hasović

Zihnija ima skoro 40 godina iskustva. Radio je u nekadašnjim velikim privrednim sistemima Famosu i Energoinvestu i bio je asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Ima preko 25 godina direktnog iskustva u radu s MSP u BiH.

Već 20 godina vodi EBRD-ov program ‘Savjetovanja za mala preduzeća’. Ovaj program je do sada sarađivao s preko 1.200 bh. kompanija, i nekoliko stotina konsultanata i savjetnika na raznim projektima unapređenja poslovanja. Zihnija je obavljao i praktične konsultantske zadatke i držao seminare u preko 100 lokalnih kompanija.

Po obrazovanju je magistar mašinstva i doktor ekonomskih nauka, a radi i kao predavač na Sarajevo School of Science na predmetu Natural Resource and Environmental Economics.