Senad Džananović

Senad je viši menadžer u PwC-u Bosna i Hercegovina, i vodi cyber sigurnost tim za finansijski sektor u CEE regijii, koji je primarno zaduzen za pruzanje usluga klijentima da postignu usklađenost sa relevantnim regulatornim zahtjevima za cyber sigurnost; da identificiraju i ublaže potencijalne rizike cyber sigurnosti te usklade inicijative za cyber sigurnost sa poslovnom strategijom i ciljevima.

Senad ima više od 20 godina iskustva u IT reviziji, upravljanju i informacijskoj/cyber sigurnosti, više od 10 godina u upravljanju kontinuitetom poslovanja i 8 godina u fizičkoj sigurnosti i zaštiti. Iskustvo je sticao radeći za klijente u Adriatic regiji (Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina), kao iu zemljama CIE. Osim poslova vezanih za klijente, Senad je bio na poziciji CSO (Chief Security Officer) u najvećoj komercijalnoj banci u Bosni i Hercegovini, kao i na poziciji CISO-a u nacionalnoj banci. Senad ima CISSP certifikat, te je osnivac i prvi predsjednik Udruzenja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini.