Samir Avdaković

Samir Avdaković, osnivač je i vlasnik kompanije Advanced Technology and Systems d.o.o. Sarajevo (ATS doo). Kompanija je osnovana 2019. godine, a u ovom veoma kratkom periodu poslovanja realizirano je preko 80 projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, pametnih mreža, naprednih sistema rasvjeta i sl. Kroz poslovnu politiku kompanija kontinuirano teži tehničkim inovacijama tako da je ATS doo postala generalni zastupnik SolteQ solarnog crijepa, jednog od trenutno najboljih na tržištu, čime se omogućavaju veoma inovativna tehnička rješenja za objekte domaćinstava i industrije.

Samir Avdaković ima preko 20 godina iskustva u privredi, a od 2014. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Autor je i koautor preko 100 naučnih radova. Pored stručnog i naučnog angažmana u oblastima elektroenergetskih sistema aktivan je u nevladinim strukovnim organizacijama: Bosanskohercegovačko – američka akademija umjetnosti i nauke (BHAAAS), BHK Cigre, Cigre Paris, Društvo za razvoj, promociju i primjene naprednih tehnologija (DNT).