RONALD VAN PUIJENBROEK

Ronald van Puijenbroek je iskusni profesionalac koji djeluje na granici između biznisa i IT-a. Naoružan diplomom iz kompjuterskih nauka, Ronald se na početku karijere bavio IT-em, ali je ubrzo otkrio da je njegova prava strast u razumijevanju i optimizaciji načina na koji kompanije funkcionišu. 

Tokom svoje dosadašnje karijere, kroz brojne primjere demonstrirao je svoju sposobnost da premosti jaz između ova dva domena. Posljednjih godina Ronald se posvetio revolucioniranju svijeta razvoja softvera kroz moć LOW CODE-a, s posebnom strašću prema Mendix platformi. 

Ronaldova vizija je jasna: osnažiti organizacije da preuzmu kontrolu nad svojim putovanjem digitalne transformacije i da ožive pravi potencijal svojih timova minimiziranjem tradicionalne kompleksnosti IT-a. 

Koristeći mogućnosti Mendix platforme, on osnažuje kompanije da izgrade skalabilna, agilna i prilagođene korisnicima IT okruženja koji pokreću inovacije i podstiču uspjeh. Kao CTO kompanije ChangeMakers, Ronald van Puijenbroek je krenuo na put transformacije poslovanja i osnaživanja agilnosti i efikasnosti koje nudi LOW CODE.