Rizah Kabaši

Rizah Kabaši, osnivač i direktor kompanije SmartLab, vodeće eLearning agencije u Bosni i Hercegovini, posjeduje višegodišnje iskustvo u uspostavi digitalnih edukacijskih rješenja u kompanijama kako u zemlji tako i u zapadnoj Evropi.

Kao diplomirani inženjer grafike, bio je u prilici raditi na poslovima tranzicije raznih industrijskih grana prema bržim i efikasnijim procesima poslovanja, što sa sobom nosi potrebu za kvalitetan transfer znanja i prilagodbu novim trendovima.

Od 2016. godine u partnerstvu sa kompanijom Fischer, Knoblauch & Co. iz Njemačke, radi na produkciji digitalnih kurseva za renomirane brendove auto i avioinsdustrije, aerodrome, farmaceutike, automatski mašinskih sistema i sl. U takvim aktivnostima, identifikuje platforme na bazi koji se može mjeriti i efikasno upravljati koorporativnim učenjem.

Danas vodi tim koja aktivno radi u produkciji „eLearning” digitalnog sadržaja kojeg je potrebno potpuno prilagoditi potrebama kompanija i njihovim trenutnim iIi budućim izazovima u procesu mjerenja i prenosa znanja.