PATRICK VLAČIĆ

Dr. Patrick Vlačić je advokat i stručnjak za pravne poslove u oblasti pomorstva, transporta i  osiguranja.
CargoX-u pridružio se 2018. godine, te je i profesor na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj Univerziteta Ljubljane, kao i na Mašinskom fakultetu.

Bio je ministar saobraćaja Republike Slovenije (2008-2012.) nakon što je izabran u parlament. Prije toga bio je direktor Aerodroma Portorož. Otkako je napustio ministarsku funkciju, fokus njegovih aktivnosti ostao je u akademskom i realnom sektoru.

Strastveni je svirač bas gitare više od 20 godina.

Na IDT 2023 Patrick će predstaviti CargoX Platformu za Blockchain Document Transfer (BDT) – najveće i najbrže rastuće rješenje na svijetu za kreiranje i razmjenu elektronskih trgovačkih dokumenata.