Miloš Todorović

Miloš Todorović je rođen 16.01.1972.g u Tuzli. Završio je Ekonomski fakultet u Banjaluci. Direktor je firme Centar za ekonomiju d.o.o., Banjaluka, koja se od 2006.g bavi izvođenjem edukacija iz oblasti menadžmenta i prodaje. Takođe je i predsjednik sekcije za edukaciju u Udruženju ekonomista RS SWOT. Todorović je ovlašteni trener vodeće svjetske kompanije na području treninga iz oblasti menadžmenta, Crestcom Int LLC iz Denvera – SAD. Ima 16-godišnje iskustvo u kreiranju i izvođenju obuka iz oblasti menadžmenta, prodaje i digitalne transformacije.

U ovom periodu je realizovao preko 1.000 radionica, uglavnom za menadžment i prodajne predstavnike domaćih i regionalnih kompanija. U zadnjih 5 godina se bavi i online edukacijama (uživo i kroz samostalno učenje od strane polaznika).

Autor je online platforme Cekon, koja služi za samostalno učenje članova poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini i regionu.