Kemal Hadžić je generalni direktor (CEO) i vlasnik konsultanske kuće Key Consluting. Sa preko 25 godina iskustva u menadžment konsaltingu podržavao je mnoge velike globalne multinacionalne organizacije u gotovo svakom industrijskom sektoru sa širokom paletom rješenja orijentiranih ka kupcu i rastu poslovanja. Kemal je radio za klijente u automobilskoj industriji, proizvodnji, energetskom sektoru, industriji dobara i usluga, vladinom i finansijskom sektoru, telekomu i bankarstvu.

Kroz svoj rad posebno se dokazao u poslovnim dostigućima u izuzetno kompetitivnim tržištima: rast prihoda, profita, unapređenja poslovanja, ljudskih resursa i operativnih performasi. Njegov domen ekspertize uključuje, između ostalog strategija razvoja, poslovne transformacije, operativno restruktuiranje, krizni menadžment, upravljanje odnosima sa kupcima (CRM), prodaja i marketing, upravljanje novčanim tokovima (cash flow management), upravljanje troškovima, te unaprijeđenje ključnih pokazatelja poslovanja.

Kemal je aktivni član Bosanskohercegovačko – američke akademije umjetnosti i nauke i član je uprave kompanije Alma Ras, regionalnog lidera u tekstilnoj industriji.

Diplomirao je Informatiku i računarske nauke na Univerzitetu u Amsterdamu na kojem posjeduje master (MSc) diplomu.