Aldin Fajić

Aldin Fajić, CEO i vlasnik kompanije IDEA Software d.o.o. posjeduje bogato iskustvo iz oblasti proizvodnih procesa, optimizacija i digitalizacije. Kroz svoj dugogodišnji internacionalni rad, uspješno je rukovodio timom, projektovao i implementirao software-ska rješenja.

Inovativnim pristupom izradi strategije i unapređenju procesa, vodi klijente kroz digitalnu transformaciju a sve sa ciljem rješavanja svakodnevnih izazova u industriji uz postepeno podizanje stepena digitalizacije klijenata.

Kroz svoj dosadašnji rad, Aldin Fajić pozicionirao je IDEA Software kao inovativnu, agilnu i „problem solving“ sofware-sku kompaniju koja svoju uslugu bazira na stručnosti i znanju svog tima,te zajedno sa klijentom provodi implementaciju digitalne strategije.