Adnan Misimović

Adnan Misimović je suosnivač profitBI koji pomaže veleprodajama i distributerima da ostvare profitabilan rast uz pomoć analitike.

Ima 13 godina iskustva u veleprodajnoj industriji u Austriji, BiH i Srbiji.