Adis Mustabašić

Adis Mustabašić, IT expert, sa 20+ godina iskustva u IT-sektoru. Certificirani je SAP consultant koji je veći dio svoje karijere radio kao IT manadžer u velikoj međunarodnoj kompaniji gdje je radeći na projektima imao priliku sudjelovati i voditi projekte digitalne transformacije na 3 kontinenta i u 12 zemalja.

Pored tehničkih kompetencija, stekao je ogromno iskustvo u poslovnoj analizi, upravljanju projektima i upravljanju promjenama. Najveći dio projekata odnosio se na implementaciju kompleksnih ERP Sistema, a zadnjih nekoliko godina radio je i veliki broj Enterprise Performance Management Sistema, u sklopu kojih je uspješno kombinovao znanja iz prakse i teorijska znanja stečena na Master studiju iz oblasti Naprednog finansijskog menadžmenta. Bio je gost predavač na različitim fakultetima i poslovnim konferencijama, a trenutno vodi vlastitu kompaniju koja je regionalni partner kompanije – Jedox, jedne od vodećih kompanija u svijetu Enterprise Performance Management Systema.

Adis je jedan od osnivača i član Management boarda ABSL BiH, a dvije godine je obnašao ulogu direktora ove nevladine i neprofitne asocijacije, koja okuplja kompanije koje obezbjeđuju izvozno orijentisane poslovne servise. Asocijacija broji više od trideset članica koje zapošljavaju preko 5.000 ljudi. Osnivač je i nekoliko kompanija koje imaju za cilj razvoj sistema za efikasno mjerenje i upravljanje performansama. Posebno je posvećen razvoju mladih, pružajući im priliku za edukaciju, osobni rast i razvoj u internacionalnom okruženju.